User Tools

Site Tools


3415-s-dzisz-w-ma-opolski-la-gi

Sędziszów Małopolski là một thị trấn thuộc huyện Ropczycko-sędziszowski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 7149 người và mật độ 718 người/km².[1]

3415-s-dzisz-w-ma-opolski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)