User Tools

Site Tools


3400-ryman-w-la-gi

Rymanów là một thị trấn thuộc huyện Krośnieński, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3571 người và mật độ 288 người/km².[1]

3400-ryman-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)