User Tools

Site Tools


3399-ryglice-la-gi

Ryglice là một thị trấn thuộc huyện Tarnowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 25 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2797 người và mật độ 111 người/km².[1]

3399-ryglice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)