User Tools

Site Tools


3396-rudnik-nad-sanem-la-gi

Rudnik nad Sanem là một thị trấn thuộc huyện Niżański, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 37 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6753 người và mật độ 185 người/km².[1]

3396-rudnik-nad-sanem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)