User Tools

Site Tools


3370-rajgr-d-la-gi

Rajgród là một thị trấn thuộc huyện Grajewski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 35 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1707 người và mật độ 48 người/km².[1]

3370-rajgr-d-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)