User Tools

Site Tools


3361-radk-w-la-gi

Radków là một thị trấn thuộc huyện Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2414 người và mật độ 161 người/km².[1]

3361-radk-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)