User Tools

Site Tools


3360-rad-w-la-gi

Radłów là một thị trấn thuộc huyện Tarnowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2721 người và mật độ 162 người/km².[1]

3360-rad-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)