User Tools

Site Tools


3353-quan-h-venezuela-vi-t-nam-la-gi

Quan hệ Việt Nam-Venezuela là mối quân hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bolivar Venezuela. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8 tháng 9 năm 1989.[1] Việt Nam đã mở đại sứ quán tại Caracas và Venezuela đã mở đại sứ quán tại Hà Nội. Thương mại song phương giữa hai nước đạt 11,7 triệu USD vào năm 2007, quan hệ giữa hai nước cho thấy vẫn còn "tiềm năng lớn".[2] Từ năm 2008, hai nước đã chứng kiến những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là công nghiệp dầu khí[3].

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã tới Caracas vào ngày 18 tháng 11 năm 2008 trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của tổng thống Hugo Chávez.[4] Nguyễn Minh Triết đã hoan nghênh tình hữu nghĩ giữa Việt Nam với Venezuela khi chứng kiến các thỏa thuận dầu khí, trong đó bao gồm một quỹ phát triển chung. Ông đã nói: "Chúng tôi (Việt Nam) biết ơn sự ủng hộ và tình đoàn kết mà họ (Venezuela) đã chia sẻ với chúng tôi từ trước tới giờ".

Bản mẫu:Quan hệ ngoại giao Venezuela

3353-quan-h-venezuela-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)