User Tools

Site Tools


3352-quan-h-ngo-i-giao-c-a-hoa-k-la-gi

Quốc gia Năm bắt đầu quan hệ chính thức Ghi chú  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1844 (Đại Thanh)[48]
1979 (PRC) Năm 1971, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giành được ghế của Liên Hiệp Quốc từ tay Trung Hoa Dân Quốc thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc với tư cách là đại biểu hợp pháp của Trung Quốc. Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon tới thăm Bắc Kinh, Trung Quốc và hội đàm với nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, đánh dấu sự kiện hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ năm 1972 đến nay.  Hồng Kông
 Ma Cao [cần dẫn nguồn]  Nhật Bản 1854 [49]

Kể từ năm 1945 kết thúc Đệ nhị Thế chiến, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã cải thiện quan hệ ngoại giao rất nhiều, từ kẻ thù số một trở thành đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại Châu Á.

t Mông Cổ 1987[50]  CHDCND Triều Tiên Không có quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc vẫn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.  Hàn Quốc 1882 (Đại Hàn Đế quốc);[51] 1949 (Nền Cộng Hòa)[52] Hoa Kỳ vẫn là đồng minh thân thiết của Hàn Quốc.  Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) 1911 (kết thúc 1979) Dù Đài Loan bị mất ghế Liên Hiệp Quốc vào tay Trung Quốc đại lục từ năm 1971, nhưng Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quân sự thân thiết của Đài Loan.
3352-quan-h-ngo-i-giao-c-a-hoa-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)