User Tools

Site Tools


3327-pterophyllum-la-gi

Pterophyllum, thường được gọi là Cá thần tiên là một chi cá thuộc họ Cá hoàng đế. Chi này có các 3 loài. Tất cả các của chi Pterophyllum đều có nguồn gốc từ các lưu vực sông Amazon, sông Orinoco và sông Essequibo trong vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Ba loài "Pterophyllum" phục kích bắt mồi với con con mồi cá nhỏ và macroinvertebrates. Tất cả các loài "Pterophyllum" sống với nhau thành từng cặp. Trứng được đẻ trên một khúc gỗ ngập nước, một chiếc lá phẳng. Như là trường hợp cho loài cá hoàng đế khác, bố mẹ chăm con rất kỹ.

Hiện tại có ba loài được ghi nhận trong chi này:[1]

3327-pterophyllum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)