User Tools

Site Tools


3323-przemy-l-la-gi

Przemyśl là một thị trấn thuộc huyện Przemyśl, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 46 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 66229 người và mật độ 1434 người/km².[1]

3323-przemy-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)