User Tools

Site Tools


3321-przedb-rz-la-gi

Przedbórz là một thị trấn thuộc huyện Radomszczański, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3721 người và mật độ 612 người/km².[1]

3321-przedb-rz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)