User Tools

Site Tools


3319-przasnysz-la-gi

Przasnysz là một thị trấn thuộc huyện Przasnyski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 25 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16796 người và mật độ 668 người/km².[1]

3319-przasnysz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)