User Tools

Site Tools


3318-pruszk-w-la-gi

Pruszków là một thị trấn thuộc huyện Pruszkowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 56929 người và mật độ 2967 người/km².[1]

3318-pruszk-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)