User Tools

Site Tools


3313-proszowice-la-gi

Proszowice là một thị trấn thuộc huyện Proszowicki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 7 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6152 người và mật độ 839 người/km².[1]

3313-proszowice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)