User Tools

Site Tools


3312-prochowice-la-gi

Prochowice là một thị trấn thuộc huyện Legnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3746 người và mật độ 380 người/km².[1]

3312-prochowice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)