User Tools

Site Tools


3296-platystictidae-la-gi

Platystictidae
Protosticta taipokauensis.jpg
Protosticta taipokauensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Odonata
Phân bộ (subordo) Zygoptera
Liên họ (superfamilia) Coenagrionoidea
Họ (familia) Platystictidae
Phân họ

Platystictidae là một họ chuồn chuồn kim. Chúng trông rất giống với họ chuồn chuồn kim Protoneuridae. Các loài trong họ này có thể được tìm thấy khắp châu Á, Trung Mỹ, và Nam Mỹ.

Họ này gồm có các chi sau:

  • Drepanosticta Laidlaw, 1917
  • Palaemnema Selys, 1860
  • Platysticta Selys, 1860
  • Protosticta Selys, 1885
  • Sinosticta Wilson, 1997
  • Sulcosticta van Tol, 2005
  • Dữ liệu liên quan tới Platystictidae tại Wikispecies
3296-platystictidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)