User Tools

Site Tools


3293-piper-khasianum-la-gi

Piper khasianum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Thực vật
Ngành (phylum) Magnoliophyta
Lớp (class) Magnoliopsida
Bộ (ordo) Piperales
Họ (familia) Piperaceae
Chi (genus) Piper
Loài (species) P. khasianum
Danh pháp hai phần
Piper khasianum
C. DC.

Tiêu núi khasia là một loài trong chi Hồ tiêu[1][2] phân bố ở độ cao 300-600m, môi trường sống của nó là các khu rừng.[3].

  1. ^ “Piper khasianum”. Truy cập 13 tháng 10 năm 2015. 
  2. ^ “Piper khasianum voucher AC003 rpl16 gene, partial sequence; chloroplas”. Truy cập 13 tháng 10 năm 2015. 
  3. ^ “Piper khasianum”. Truy cập 13 tháng 10 năm 2015. 
  • Dữ liệu liên quan tới Piper khasianum tại Wikispecies
3293-piper-khasianum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)