User Tools

Site Tools


3292-piotrk-w-trybunalski-la-gi

Piotrków Trybunalski là một thị trấn thuộc huyện Piotrków Trybunalski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 67 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 77383 người và mật độ 1151 người/km².[1]

3292-piotrk-w-trybunalski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)