User Tools

Site Tools


3281-piechowice-la-gi

Piechowice là một thị trấn thuộc huyện Jeleniogórski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 43 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6489 người và mật độ 150 người/km².[1]

3281-piechowice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)