User Tools

Site Tools


3280-pie-sk-la-gi

Pieńsk là một thị trấn thuộc huyện Zgorzelecki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5764 người và mật độ 581 người/km².[1]

3280-pie-sk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)