User Tools

Site Tools


3277-piaseczno-la-gi

Piaseczno là một thị trấn thuộc huyện Piaseczyński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 42295 người và mật độ 2608 người/km².[1]

3277-piaseczno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)