User Tools

Site Tools


3276-pi-awa-g-rna-la-gi

Piława Górna là một thị trấn thuộc huyện Dzierżoniowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 21 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6758 người và mật độ 323 người/km².[1]

3276-pi-awa-g-rna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)