User Tools

Site Tools


3263-ph-ng-1-gi-rai-la-gi

Phường 1 là một phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Phường 1[sửa | sửa mã nguồn]

  • Diện tích 11,866 km²
  • Dân số năm 2015 là 16.906 người,[1]
  • Mật độ dân số đạt 1.425 người/km².

Phường 1:

Phường 1 gồm 5 Khóm:

1. Khóm 1.

2. Khóm 2

3. Khóm 3.

4. Khóm 4.

5. Khóm 5.

  • Trước năm 2015, phường 1 là Thị Trấn Giá Rai thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
  • Sau năm 2015, huyện Giá Rai chuyển thành Thị Xã Giá Rai, Thị Trấn Giá Rai chuyển thành phường 1 do trùng tên với thị xã.
3263-ph-ng-1-gi-rai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)