User Tools

Site Tools


3257-ph-anh-ng-la-gi

Fiongdon (phiên âm tiếng Mãn), hay Phí Anh Đông (giản thể: 费英东; phồn thể: 費英東; bính âm: Fèiyīngdōng, 1562-1620) là một trong 5 trọng thần khai quốc của Hậu Kim. Ông là người thuộc thị tộc Guwalgiya (Qua Nhĩ Giai thị), là con trai của thủ lĩnh bộ lạc Tô Hoàn là Tác Nhĩ Quả.

Ông ban đầu sống tại bộ lạc Tô Hoàn, về sau quản lý Tương Hoàng kỳ của Mãn Châu. Phí Anh Đông là người kiêu dũng thiện chiến, năm 12 tuổi đã có thể kéo hơn chục khối đá[cần dẫn nguồn]. Năm Vạn Lịch thứ 16 (1588), theo cha quy phục Nỗ Nhĩ Cáp Xích, trở thành đại thần, cưới cháu gái của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Ông có người anh rể làm phản bị giết. Năm Vạn Lịch thứ 26 (1598), cùng Trử Anh chinh phạt Ngõa Nhĩ Khách, chiêu hàng các bộ lạc. Năm Vạn Lịch thứ 35 (1607), theo Bối lặc Thư Nhĩ Cáp Tề đi đón Ngõa Nhĩ Khách phỉ du thành tân phụ dân, đánh bại lính Ô Lạp chặn đường. Theo bối lặc Ba Nhã Lạt đánh Đông Hải Oa Tập bộ. Năm Vạn Lịch thứ 41 (1613), cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích diệt Ô Lạp bộ. Năm Thiên Mệnh thứ nhất của Hậu Kim (1616), trở thành ngũ đại thần cùng với Ngạch Diệc Đô, Hỗ Nhĩ Hán, An Phí Dương Cổ và Hà Hòa Lễ.

Năm Thiên Mệnh thứ 3, Phí An Đông theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh chiếm Phủ Thuận của nhà Minh, được vinh dự gọi là "vạn nhân địch". Năm Thiên Mệnh thứ 4, đánh chiếm Diệp Hách thành. Sau đó đánh bại quân Minh trong trận chiến tại Tát Nhĩ Hử Sơn. Ông theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích trong hơn 30 năm, lập được nhiều chiến công, được phong chức quan nhất đẳng tổng binh. Tháng 3 năm Thiên Mệnh thứ 3 thì mất. Năm Thiên Thông thứ 6 (1632), được truy phong làm Trực Nghị công.

  • Cha: Tác Nhĩ Quả (索爾果)
  • Con trai: Đồ Lại (圖賴)
  • Cháu trai (chất): Ngao Bái (鰲拜)
3257-ph-anh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)