User Tools

Site Tools


3243-papilio-paris-la-gi

Papilio paris là một loài bướm phượng sinh sống ở Nam Á.

Mẫu vật bảo tàng cho thấy sự đa dạng

Loài này có sải cánh dài 106–132 mm Phạm vi phân bố từ Kumaon đến Sikkim, Nepal và Bhutan; các đồi Assam, Burma và Tenasserim, sang tận Trung Quốc, Xiêm và bán đảo Mã Lai. Nó là loài phổ biến ở Sikkim, nơi nó được tìm thấy từ Terai đến độ cao 5000 foot. Nó hiếm ở Miến Điện và Tenasserim.[1]

  1. ^ Bingham, C. T (1907) Fauna of British India. Vol. 2.
3243-papilio-paris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)