User Tools

Site Tools


3238-palpimanidae-la-gi

Palpimanidae là một họ nhện. Họ này gồm có 57 chi và 127 loài.

Phân họ xếp loại theo Joel Hallan Biology Catalog.

  • Badia Roewer, 1961 — Sénégal
  • Boagrius Simon, 1893 — Châu Phi, Nam Á
  • Chedima Simon, 1873 — Maroc
  • Diaphorocellus Simon, 1893 — châu Phi
  • Hybosida Simon, 1898 — châu Phi, Seychelles
  • Sarascelis Simon, 1887 — châu Phi, Ấn Độ, Malaysia
  • Scelidocteus Simon, 1907 — châu Phi
  • Scelidomachus Pocock, 1899 — Socotra
  • Steriphopus Simon, 1887 — Myanma, Seychelles, Sri Lanka
3238-palpimanidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)