User Tools

Site Tools


3227-otwock-la-gi

Otwock là một thị trấn thuộc huyện Otwocki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 47 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 44487 người và mật độ 940 người/km².[1]

3227-otwock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)