User Tools

Site Tools


3209-olszyna-la-gi

Olszyna là một thị trấn thuộc huyện Lubański, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4643 người và mật độ 229 người/km².[1]

3209-olszyna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)