User Tools

Site Tools


3200-oborniki-l-skie-la-gi

Oborniki Śląskie là một thị trấn thuộc huyện Trzebnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 8577 người và mật độ 593 người/km².[1]

3200-oborniki-l-skie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)