User Tools

Site Tools


3193-o-ar-w-mazowiecki-la-gi

Ożarów Mazowiecki là một thị trấn thuộc huyện Warszawski Zachodni, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 8848 người và mật độ 1550 người/km².[1]

3193-o-ar-w-mazowiecki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)