User Tools

Site Tools


3188-nowogrodziec-la-gi

Nowogrodziec là một thị trấn thuộc huyện Bolesławiecki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4025 người và mật độ 250 người/km².[1]

3188-nowogrodziec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)