User Tools

Site Tools


3187-nowogr-d-la-gi

Nowogród là một thị trấn thuộc huyện Łomżyński, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 21 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2085 người và mật độ 101 người/km².[1]

3187-nowogr-d-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)