User Tools

Site Tools


3186-nowe-miasto-nad-pilic-la-gi

Nowe Miasto nad Pilicą là một thị trấn thuộc huyện Grójecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3862 người và mật độ 343 người/km².[1]

3186-nowe-miasto-nad-pilic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)