User Tools

Site Tools


3182-nowa-d-ba-la-gi

Nowa Dęba là một thị trấn thuộc huyện Tarnobrzeski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11237 người và mật độ 673 người/km².[1]

3182-nowa-d-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)