User Tools

Site Tools


3175-niepo-omice-la-gi

Niepołomice là một thị trấn thuộc huyện Wielicki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 28 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9698 người và mật độ 354 người/km².[1]

3175-niepo-omice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)