User Tools

Site Tools


3169-nha-h-c-ch-nh-seattle-la-gi

Nha học chánh Seattle
Every student achieving, everyone accountable[1]
Loại và địa điểm
Loại Công lập
Lớp trước mẫu giáo đến lơp 12
Thành lập 1867[2]
Quốc gia Hoa Kỳ
Vị trí 2445 3rd Ave. S., Seattle, Washington 98124
Thông tin học khu
Giám đốc TS. Susan Enfield
Ngân sách 556.194.609 USD
(FY 2008-09)[3]
Học sinh và
ban giám hiệu
Học sinh 45.581[4]
Giáo viên 2.663[5]
Thông tin khác
Mission Statement Tạo điều kiện cho tất cả học sinh đạt được tiềm năng của họ thông qua các chương trình giảng dạy chất lượng và chia sẻ cam kết cải tiến liên tục.[1]
Trang mạng SeattleSchools.org

Nha học chính Seatle ((tiếng Anh): Seattle Public Schools) là một học khu phục vụ Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Trụ sở đóng ở John Stanford Center for Educational Excellence.[6]

Đến thời điểm năm 2007, học khu có 58 trường tiểu học, 8 trường mẫu giáo, 10 trường trung học cơ sở, 12 trường trung học phổ thô và 9 trường thay thế và các chương trình đặc biệt.[7]

Hội đồng quản trị Nha học chính Seattle là một cơ quan đại diện được bầu cử bảy vùng địa lý, được gọi là các khu bên trong thành phố Seattle. Nhiệm kỳ là 4 năm. Các cuộc họp của hội đồng quản trị thường được tổ chức hai lần hàng tháng. Trong năm học 2008-2009, các cuộc họp của hội đồng quản trị được tổ chức theo định kỳ vào thứ tư lần thứ hai và thứ tư của tháng; tất cả những cuộc họp khác là vào thứ Tư và thứ ba của mỗi tháng, 6:00 pm, với một số trường hợp ngoại lệ.[8] Một lịch trình đầy đủ của tất cả các cuộc họp cho các cuộc họp hội đồng quản trị cho năm học 2008-09 có thể được tìm thấy ở đây.

  1. ^ a ă Seattle Public Schools, SPS District Vision, Mission and Core Beliefs, Seattle Public Schools, date unknown. Truy cập online 2008-09-16.
  2. ^ Hazard, Joseph T., Early History of the Seattle Public Schools, Seattle Retired Teachers Association, 1955. Truy cập online 2008-06-02.
  3. ^ Seattle Public Schools, FY 2008-09 Operating Budget, Seattle Public Schools, ngày 18 tháng 6 năm 2008. Truy cập online 2008-09-16.
  4. ^ Washington State Office of the Superintendent for Public Instruction, Total Enrollment Gender & Ethnicity Report, Washington State OSPI, ngày 25 tháng 1 năm 2008. Truy cập online ngày 30 tháng 5 năm 2008.
  5. ^ Washington State Office of the Superintendent for Public Instruction, Washington State Report Card 2007-08, Washington State OSPI, ngày 26 tháng 8 năm 2008. Truy cập online 2008-09-16.
  6. ^ "Contact Us." Seattle Public Schools. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2011. "Seattle Public Schools John Stanford Center for Educational Excellence 2445 3rd Avenue South Seattle, WA 98134"
  7. ^ Seattle Public Schools, SPS website FAQ list, Seattle Public Schools, date unknown. Truy cập online ngày 8 tháng 7 năm 2008.
  8. ^ Seattle Public Schools, School Board, Seattle Public Schools, Date unknown. Truy cập online 2008-09-16.
3169-nha-h-c-ch-nh-seattle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)