User Tools

Site Tools


3157-ngh-a-v-qu-n-s-la-gi

Nghĩa vụ quân sự hay còn gọi là quân dịch, theo định nghĩa đơn giản nhất là nghĩa vụ mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân, cho dù họ phải thực hiện một công việc đã được sắp xếp trước và không được lựa chọn.

Một vài quốc gia (ví dụ México) đòi hỏi mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (trừ các trường hợp đặc biệt như người bị rối loạn tâm thần hoặc bị thương tật hoặc vì đức tin tôn giáo không thể thực hiện quân dịch). Một quốc gia với chế độ tòng quân tình nguyện thường thì sẽ không yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân của mình, trừ khi quốc gia đó đối mặt với tình trạng thiếu quân số trong chiến tranh.

  Không có quân đội

  Nghĩa vụ quân sự không bắt buộc

  Dự định bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong tương lai gần

  Nghĩa vụ quân sự bắt buộc

  Không số liệu

Bản sơ lược này bao gồm 195 quốc gia.[1][2][3][4]

Các quốc gia không có quân đội[sửa | sửa mã nguồn]

19 quốc gia sau được xác định là không có quân đội hoặc không có quân thường trực mà chỉ có một lực lượng quân sự rất hạn chế:

*Các quốc gia không có quân thường trực mà chỉ có một lực lượng quân sự rất hạn chế.

Các quốc gia có chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự không bắt buộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các quốc gia này có chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự không bắt buộc (tuy nhiên nhiều quốc gia vẫn yêu cầu các nam công dân bắt buộc phải trải qua một khóa học quân sự ngắn, phục vụ quân sự bán thời gian hoặc các hoạt động nghĩa vụ thay thế khác, và phải cam kết phục vụ quân đội khi được lệnh nhập ngũ). Ví dụ: Trung Quốc không có nghĩa vụ quân sự bắt buộc, tuy nhiên mọi nam công dân bắt buộc phải trải qua 1 tháng huấn luyện quân sự cơ bản và được xếp vào loại hình quân dự bị loại 2, mọi quân nhân dự bị bắt buộc phải nhập ngũ nếu nhận được lệnh gọi. Hiện quân đội Trung Quốc có hơn 2 triệu quân chủ lực, nhưng nếu có chiến tranh, họ có thể ngay lập tức gọi nhập ngũ bắt buộc đối với 200 triệu quân từ lực lượng dự bị.

Có 102 quốc gia nằm trong số này:

Các quốc gia có chế độ quân sự vừa bắt buộc vừa tự nguyện[sửa | sửa mã nguồn]

Có 8 quốc gia trong danh sách này:

Các quốc gia có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và có tuyển chọn[sửa | sửa mã nguồn]

Các quốc gia này có chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên chỉ có một phần nam công dân được gọi nhập ngũ, số còn lại chỉ trải qua một khóa học quân sự ngắn. Ví dụ như các quốc gia:

Các quốc gia có nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng cho lựa chọn hình thức nghĩa vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Các quốc gia này cho phép công dân quyền lựa chọn khi tham gia nghĩa vụ quân sự: dân sự, binh sĩ không vũ trang hoặc có vũ trang:

Thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các quốc gia có nghĩa vụ quân sự bắt buộc không quá một năm[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách gồm có 20 quốc gia:

Các quốc gia có nghĩa vụ quân sự bắt buộc tối đa 18 tháng[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách này có 9 quốc gia:

Các quốc gia có nghĩa vụ quân sự bắt buộc lâu hơn 18 tháng[sửa | sửa mã nguồn]

Có 34 quốc gia:

Quốc gia sẽ bãi bỏ chế độ quân dịch cưỡng bức trong tương lai gần[sửa | sửa mã nguồn]

Vào năm 2012, một quốc gia đã tuyên bố bãi bỏ chế độ quân dịch cưỡng bức trong tương lai gần:

3157-ngh-a-v-qu-n-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)