User Tools

Site Tools


3108-my-lenice-la-gi

Myślenice là một thị trấn thuộc huyện Myślenicki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 30 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 18173 người và mật độ 601 người/km².[1]

3108-my-lenice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)