User Tools

Site Tools


3080-mifune-toshir-la-gi

Mifune Toshiro (三船 敏郎? Tam Thuyền Mẫn Lang) (sinh năm 1920, mất năm 1997) là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch xuất chúng của điện ảnh Nhật Bản. Ông là diễn viên chính cho những bộ phim bất hủ như The Seven Samurai (Bảy võ sĩ), Rashomon (La Sinh Môn), và Yojimbo (Dụng Tâm Bổng). Bộ phim đầu tiên của ông Ginrei no hate ra đời năm 1947 còn bộ phim cuối cùng Hukai kawa được làm đúng nửa thế kỉ sau đó vào năm 1995.

3080-mifune-toshir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)