User Tools

Site Tools


3079-mierosz-w-la-gi

Mieroszów là một thị trấn thuộc huyện Wałbrzyski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4421 người và mật độ 429 người/km².[1]

3079-mierosz-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)