User Tools

Site Tools


3078-mielec-la-gi

Mielec là một thị trấn thuộc huyện Mielecki, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 47 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 60743 người và mật độ 1295 người/km².[1]

3078-mielec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)