User Tools

Site Tools


3077-miech-w-la-gi

Miechów là một thị trấn thuộc huyện Miechowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11497 người và mật độ 742 người/km².[1]

3077-miech-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)