User Tools

Site Tools


3047-mak-w-podhala-ski-la-gi

Maków Podhalański là một thị trấn thuộc huyện Suski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5819 người và mật độ 289 người/km².[1]

3047-mak-w-podhala-ski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)