User Tools

Site Tools


3039-m-t-ng-n-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Một Ngàn là thị trấn huyện lỵ của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Thị trấn Một Ngàn có 730 ha diện tích tự nhiên và 6.756 người, được thành lập từ năm 2003.

Đông giáp xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.
Tây giáp xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.
Nam giáp thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A và xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp
Bắc giáp xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang và xã Trường Long, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

Thị trấn Một Ngàn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 433 ha diện tích tự nhiên và 4.124 người của xã Tân Thuận, 297 ha diện tích tự nhiên và 2.632 người của xã Nhơn Nghĩa A.Dự kiến năm 2025 thành lập thị xã Một Ngàn.

3039-m-t-ng-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)