User Tools

Site Tools


3029-m-an-ng-h-nh-s-n-la-gi

Mỹ An là một phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Mỹ An được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Bắc Mỹ An.[2]

Phường Mỹ An có diện tích 3,4 km², dân số năm 2005 là 1318 người,[1] mật độ dân số đạt 388 người/km².

3029-m-an-ng-h-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)