User Tools

Site Tools


3013-luba-la-gi

Lubań là một thị trấn thuộc huyện Lubański, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 21562 người và mật độ 1338 người/km².[1]

3013-luba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)