User Tools

Site Tools


2991-limanowa-la-gi

Limanowa là một thị trấn thuộc huyện Limanowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 14918 người và mật độ 798 người/km².[1]

2991-limanowa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)