User Tools

Site Tools


2947-kudowa-zdr-j-la-gi

Kudowa-Zdrój là một thị trấn thuộc huyện Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 34 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10112 người và mật độ 298 người/km².[1]

2947-kudowa-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)