User Tools

Site Tools


2944-krynica-zdr-j-la-gi

Krynica-Zdrój là một thị trấn thuộc huyện Nowosądecki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 40 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10758 người và mật độ 271 người/km².[1]

2944-krynica-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)